cs-CZ
Čeština
cart
Košík
menu

Prvních 5 let Steamy.cz

17. ledna

Od roku 2017 se aktivně věnujeme šíření osvěty v ženské sebepéči. Pořádáme workshopy, přednášky a poskytujeme informační zázemí, jak odborníkům, tak laické veřejnosti. Ženskou bylinnou napářku se nám povedlo v České republice a na Slovensku přivést zpět do povědomí odborné veřejnosti, dostat ji do porodnic a jiných zdravotnických zařízení, na akademickou půdu, ale především do širšího povědomí žen, které její benefity využívají jako preventivní péči nebo následně jako podpůrnou léčbu různých gynekologických potíží.

Naše práce je dynamická, neustále se sami učíme, vyhledáváme informace a především spolupracujeme s odborníky z různých odvětví moderní a “alternativní” medicíny. Přicházejí k nám nové výzvy, díky kterým získáváme více zkušeností, jak napářku aplikovat v praxi u klientek s nejrůznějšími problémy. S rozšířením povědomí o této technice však také bohužel čelíme dezinformacím na různých jiných webech, které mohou u žen vyvolávat mylný dojem, že napářka je buď pro ženy úplně nevhodná nebo naopak vhodná pro všechny ženy bez omezení. Jak už to tak s internetem bývá, je třeba informace filtrovat a obracet se na důvěryhodné zdroje, za kterými stojí dostatečné informační zázemí. To se vám snažíme nabízet od chvíle, kdy jsme založili steamy.cz formou osobních konzultací, přednášek, workshopů a publikační činností.

Protože neexistuje mnoho vědecky významných studií, které by reflektovaly účinnost této techniky v různých zdravotnických odvětvích, obracíme se sami na zdravotníky, kteří s touto technikou pracují a od nich získáváme cenné relevantní informace, které se stávají podkladem pro naše články a práci, míchání bylinných směsí a výrobu pomůcek. Naší vizí je, aby tato procedura jednou mohla patřit mezi evidence based medicine. V tom smyslu si uvědomujeme, že k tomu nestačí pouze proškolovat personál ve zdravotnických zařízeních a přednášet na zdravotnických konferencích, spolupracovat s fyzioterapeutkami specializujícími se na gynekologickou fyzioterapii, gynekology a porodníky, porodními asistentkami a pedagogy, jejichž práce a nadšení přineslo ženskou bylinnou napářku jako podpůrnou metodu do moderního zdravotnictví. Máme v plánu vypracovat vědeckou studii, která bude čitelná pro širší zdravotnickou veřejnost. Studie nám zabere mnoho času a finančních nákladů, ale i to jedna z výzev, která nás v budoucnu čeká. Již jsme prošli schvalovacím procesem etické komise jihlavské nemocnice a pod záštitou prof. MUDr. Aleše Roztočila CSc, bychom zde chtěli zkoumat napářku jako nefarmakologickou podporu přirozeného porodu.

Chtěli bychom velmi poděkovat všem osvíceným odborníkům s otevřenou myslí a selským rozumem, kteří se nebojí implementovat do své práce přirozené techniky péče o zdraví a ženskou bylinnou napářku dostat tam, kde patří. K ženám, kterým psychicky i fyzicky pomáhá. Naše speciální díky patří porodním asistentkám a dulám, které ji aktivně u porodů používají, ačkoliv existují jednodušší způsoby za pomoci medikace, které nevyžadují tolik času a práce se ženou.

V neposlední řadě upřímně děkujeme ženám, které se staly našimi zákaznicemi, a které se vracejí, protože naši práci můžeme dělat jen s finančním zázemím a vaší podporou, za kterou vám z celého srdce děkujeme.

Rádi bychom, aby byla napářka nadále šířena nejen zodpovědně a bezpečně, ale aby ženám skutečně pomáhala prohlubovat jejich péči o své zdraví. Velmi důležitá je v tomto směru právě mezioborová spolupráce se zdravotníky a jinými odborníky, kteří si napářku osvojili a využívají ji ve své praxi, a kteří mají dostatečné množství zkušeností, které budeme publikovat na našem webu v odbornějších článcích věnovaných konkrétní problematice. Jeden z prvních je článek fyzioterapeutky Mgr. Pavly Filipové - Vaginální napářka při sestupu pánevních orgánů.

V tomto kontextu bychom také chtěli poukázat na fakt, že zdravotníci, kteří s napářkou nepracují skutečně neznají benefity ani kontraindikace této techniky, a proto jejich tvrzení o nebezpečnosti nebo neúčinnosti není relevantní. Parní lázeň je nejenomže tradiční přírodní technikou péče o ženské zdraví, ale můžeme ji považovat za specifickou techniku balneologie, která má v podobě lázeňství na našem území velkou tradici. Bohužel však podle slov doc. MUDr. Dobroslavy Jandové: ”Vzdělávání lékařů v balneologii, v rámci nynějšího specializačního oboru Rehabilitační a fyzikální medicína, je minimální. U nelékařských zdravotnických pracovníků samostatné vzdělávání, kromě oboru Fyzioterapie, neexistuje. Generace studentů narozených po roce 1990 vůbec netuší, že v druhé polovině 20. století existoval klinický obor balneologie pro léčení subakutních stavů a léčbu chronicky nemocných pacientů.” (Základy balneologie, doc. MUDr. Dobroslava Jandová, Brno 2014, str. 5)

A tak je naše činnost průkopnická i v tom směru. Navracíme totiž odborné zdravotnické veřejnosti povědomí o tom, že balneologie je skutečně součástí moderní medicíny.
 
Když Monika před pár lety psala článek Ženská bylinná napářka před porodem a při něm, přála si, aby byla napářka součástí poskytované péče v porodnicích. Tento článek jsme ze sentimentu nechali stále nepřepracovaný v původní podobě, neboť na něm demonstrujeme vývoj naší práce. A také to, že se i zdánlivě neuskutečnitelná přání mohou plnit. V současné době je v ČR již přes 25 nemocnic, jejichž gynekologickoporodnické oddělení s napářkou pracuje a věříme, že časem se stane možnost využití této techniky u porodu standardem nejen u nás, ale také na Slovensku, kde s napářkou pracuje personál ve dvou porodnicích. Slibujeme, že i na toto téma brzy přibyde článek na našem webu.
 
Koncem roku 2021 se k porodnictví přidal další medicínský obor - reprodukční medicína. Začali jsme spolupracovat s první IVF klinikou, (IVF Clinic Olomouc), která svým pacientkám napářku aktivně nabízí při konkrétních gynekologických potížích nebo jako proceduru, která podporuje nárůst děložní výstelky před embryotransferem. Trend využívání alternativních technik v tomto oboru velmi kvitujeme zvláště, když ve velkém množství případů žen hraje hlavní roli nevysvětlitelná neplodnost, která může být úzce spojena se stresem a psychickým napětím.
 
Rok 2021 byl velmi štědrý na spolupráce. Není v naší moci vyjmenovat všechny, ale namátkově například tu s Českými dulami a dulami ČADu, jejichž některé členky prošly naším proškolením. Monika poskytla mnoho rozhovorů do různých online programů, byla jednou z přednášejících respektu k porodu s tématem Respekt k potřebám matek a dětí za každé situace, účastnila se konference garantované západočeskou univerzitou v Plzni a spoustou dalších online akcí. Velmi si vážíme také spolupráce s pacientskou organizací Endotalks.cz, která se zabývá podporou žen s endometriózou, kterým už několik let pomáháme od bolesti spojené s menstruací. Některé akce bohužel pro zaneprázdněnost Moniky nevyšly, ale vždy jsme se snažili propojit organizátory s některou z poskytovatelek napářky, které ji mohly zastoupit.
 
 
Minulý rok jsme učinili velký krok díky stále se zvyšující poptávce po našich bylinkách a pomůckách, a přesunuli jsme se z původních prostor, ve kterých jsme ze Steamy začínali do nového a většího skladu, a přijali do týmu Gabču, díky které nám objednávky nepřerůstají přes hlavu a stále se z každé z nich můžeme radovat.
 
A co bude dál? Uvidíme za rok. Určitě vám o všech novinkách napíšeme.
 

S láskou

Monika a Martin Valovi

Taška Gazelle to go Pro
Steamy®
Taška Gazelle to go Pro
Kód: TGP
 
od
1 490 
Skladem5+ks
heartOblíbenýcomparePorovnat
Praktická velká taška na židličku Gazelle, polstrování a bylinky.
Láska
Steamy®
Láska
Kód: LA
 
od
89 
Skladem5+ks
heartOblíbenýcomparePorovnat
Květová relaxační směs pro ženskou bylinnou napářku.
Voňavý porod
Steamy®
Voňavý porod
Kód: VP
 
od
95 
Skladem5+ks
heartOblíbenýcomparePorovnat
Byliná směs na vaginální napářku.
phone
Zavolejte nám
chat
Nebo nám napište na
Přihlášení
Nemáte ještě účet?Zaregistrujte se.